U.A.T. Rebra

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

secțiune în curs de actualizare

Anunțuri, diverse

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

vizualizare document

proces verbal afisare convocator ședința ordinară din data de 28.05.2020

vizualizare document

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publica, am adus la cunostinţă publică prin afişare intenţia de aprobare a Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rebra pentru anul 2020

vizualizare document

Subsemnatul Danci Ștefan primar al comunei Rebra, azi 18.11.2019 in conformitate cu art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, am adus la cunoștinţă publică prin afişare intenţia de aprobare a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rebra pentru anul 2020

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Răspunsuri solicitări U.A.T. Rebra