ART. 134 Convocarea ședințelor consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă Consiliul local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de LUNI 31 AUGUST 2020 ,la sediul primăriei, cu următorul proiect de ordine de zi:

vizualizare document

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă Consiliul local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de VINERI 13 IULIE 2020 ,la sediul primăriei, cu următorul proiect de ordine de zi:

vizualizare document

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă Consiliul local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de MARȚI 30 IUNIE 2020 ,la sediul primăriei, cu următorul proiect de ordine de zi:

vizualizare document Anexe (raport primar)

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă Consiliul local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de JOI 28 MAI 2020 ,la sediul primăriei, cu următorul proiect de ordine de zi:

vizualizare document

Convocare ședință ordinară pt. vineri 28 februarie 2020

vizualizare document

Convocare ședință ordinară pt. joi 30 ianuarie 2020

vizualizare document