Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
19 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
18 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
17 25.11.2022 privind aprobarea Statului comunei Rebra
16 29.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
15 29.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință
14 11.09.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
13 29.08.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026
12 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna REBRA, județul Bistrița-Năsăud - etapa II”
11 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință
10 30.06.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Rebra
09 31.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra”
08 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Rebișoara
07 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
06 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
05 21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
04 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință
03 10.02.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2022-2023
02 10.02.2022 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
01 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022
- 28.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
19 17.11.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
17 25.11.2022 privind aprobarea Statului comunei Rebra
16 19.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință
15 23.09.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
14 11.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026
13 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna REBRA, județul Bistrița-Năsăud - etapa II”
12 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință
11 30.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuileilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra”
11 23.06.2022 privind aprobarea Statutului comunei Rebra
10 31.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuileilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra”
09 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Rebrișoara
08 31.05.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
07 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
06 21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
05 21.04.2022 privind aprobarea solicitării de modificare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr./ 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, a operatorului S.C. Supercom S.A.
04 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință
03 10.02.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2022-2023
02 10.02.2022 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
01 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
19 17.11.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022 -
17 25.11.2022 privind aprobarea Statului comunei Rebra -
16 19.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
15 23.09.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022 -
14 11.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 -
13 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna REBRA, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” -
12 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
11 30.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuileilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra” -
11 23.06.2022 privind aprobarea Statutului comunei Rebra -
10 31.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuileilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra” -
09 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Rebrișoara -
08 31.05.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022 -
07 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud” -
06 21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud” -
05 21.04.2022 privind aprobarea solicitării de modificare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr./ 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, a operatorului S.C. Supercom S.A. -
04 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
03 10.02.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2022-2023 -
02 10.02.2022 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra -
01 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere
19 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023
18 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
17 25.11.2022 privind aprobarea Statului comunei Rebra
16 29.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
15 29.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință
14 11.09.2022 privind aprobarea Rectificării bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022
13 29.08.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026
12 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna REBRA, județul Bistrița-Năsăud - etapa II”
11 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință
10 30.06.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Rebra
09 31.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comuna Rebra”
08 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Rebișoara
07 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
06 21.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița-Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
05 21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții ”Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
04 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință
03 10.01.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2022-2023
02 10.01.2022 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
01 10.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

ARHIVA - AN 2022 (în curs de actualizare)

ARHIVA - AN 2021 (în curs de actualizare)

ARHIVA - AN 2020 (în curs de actualizare)