Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
23 30.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
22 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra
21 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra
20 30.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra în consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Scolii Gimnaziale nr. 1. Rebra
18 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Rebra
17 10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2020
16 16.11.2020 Privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activității didactice” si depunerea unei cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație
15 26.11.2020 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebra, denumirea și componența acestora
14 26.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor
13 26.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
12 31.08.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020
11 17.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
10 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020
09 28.05.2020 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local al comunei Rebra pentru anul 2019
08 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Rebra
07 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință
06 28.05.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bachiș Ștefan
05 28.02.2020 privind aprobarea statului de funcții și numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
04 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Rebra să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.
03 30.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2020
02 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligația de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local
01 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligația de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra
- 23.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rebra
- 21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr. 1. Rebra
- 21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință
- 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Rebra
- 10.11.2020 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebra, denumirea și componența acestora
- 10.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor
- 04.11.2020 Privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitării didactice” si depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație
- 23.01.2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local
- 23.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2020
- 23.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud/Consiliul local...să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Bistrița- Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra -
- 23.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rebra -
- 21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr. 1. Rebra -
- 21.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință -
- 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Rebra -
- 10.11.2020 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebra, denumirea și componența acestora -
- 10.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor -
- 04.11.2020 Privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitării didactice” si depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație -
- 23.01.2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local -
- 23.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2020 -
- 23.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud/Consiliul local...să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Bistrița- Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere
23 30.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
22 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra
21 30.12.2020 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al domnului Călini Vasile, Secretar general al Comunei Rebra
20 30.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebra în consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Scolii Gimnaziale nr. 1. Rebra
18 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Rebra
17 10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2020
16 16.11.2020 Privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activității didactice” si depunerea unei cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație
15 26.11.2020 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebra, denumirea și componența acestora
14 26.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor
13 26.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
12 31.08.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020
11 17.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
10 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020
09 28.05.2020 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local al comunei Rebra pentru anul 2019
08 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Rebra
07 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință
06 28.05.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bachiș Ștefan
05 28.02.2020 privind aprobarea statului de funcții și numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
04 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Rebra să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.
03 30.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2020
02 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligația de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local
01 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligația de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local
Nr. Data Scurtă descriere

ARHIVA - AN 2019