U.A.T. Rebra
Declarații de avere și de interese

actualizat la 30.06.2022

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.

NUME, PRENUME DECLARAȚIE DE AVERE DECLARAȚIE DE INTERESE
Bachiș Ioan
Brumă Mihai
Călini Vasile
Danci Ștefan
Gălan Vasile
Gavriloaie Iacob
Gheorghiță Aurora
Grozav Ilie
Guzu Saveta
Moldovan Ioan
Muti Daniel
Năstuță Daniel-Onisim
Nedelea Grigore-Dumitru
Pavelea Ioan-Radu
Rus Ion-Vasile
Rus Marinel
Vodiță Ioan