Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
08 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, DIN COMUNA REBRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
07 28.02.2023 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
06 28.02.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2023-2024
05 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință
04 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
01 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
09 08.11.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Rebra să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
09 08.11.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Rebra să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere
08 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, DIN COMUNA REBRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
07 28.02.2023 privind aprobarea statului de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra
06 28.02.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2023-2024
05 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință
04 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
01 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

ARHIVA - AN 2022 (în curs de actualizare)

ARHIVA - AN 2021 (în curs de actualizare)

ARHIVA - AN 2020 (în curs de actualizare)