În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

PRIMĂRIA COMUNEI REBRA cu sediul în REBRA, strada PRINCIPALĂ nr.1, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014

vizualizare document

Centralizator nominal privind rezultatele finale la examenul/concursul organizat pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra

vizualizare document

Tabel privind rezultatul selecției dosarelor la examenul/concursul organizat pentru avansarea în grad profesional

vizualizare document

În perioada 8-10 aprilie 2020, la sediul primăriei comunei Rebra se va desfășura examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul anunț

vizualizare document