Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii tineret și sport


Brumă Mihai
Gavriloaie Dumitru
Gavriloaie Iacob
Gălan Vasile
Georgiță Nicolae
Grozav Ilie
Gheorghiță Aurora
Moldovan Ioan
Muti Daniel
Năstuță Daniel-Onisim
rus marinel

Comisia juridică și de disciplină


Brumă Mihai
Gavriloaie Dumitru
Gavriloaie Iacob
Gălan Vasile
Georgiță Nicolae
Grozav Ilie
Gheorghiță Aurora
Moldovan Ioan
Muti Daniel
Năstuță Daniel-Onisim
Rus Marinel

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism


Brumă Mihai
Gavriloaie Dumitru
Gavriloaie Iacob
Gălan Vasile
Georgiță Nicolae
Grozav Ilie
Gheorghiță Aurora
Moldovan Ioan
Muti Daniel
Năstuță Daniel-Onisim
Rus Marinel