ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local

vizualizare document

privind aprobarea organizării rețelei școlare in comuna Rebra județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2020

vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud/Consiliul local...să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Bistrița- Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.

vizualizare document

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea statului de funcții şi numărul maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra

vizualizare document