ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind convocarea Consiliului local al comunei Rebra în ședință ordinară, pentru data de 28.05.2020

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în data de 8 aprilie 2020, proba scrisă, – 10 aprilie 2020, interviul, pentru promovarea în grad profesional superior a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei comunale pentru pregătirea, organizarea, conducerea și efectuarea lucrărilor recensământului populației

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol

Vizualizare document

privind angajarea pe perioadă nedeterminată a numitei Ignat Onița ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Vizualizare document Anexa 1

privind angajarea pe perioadă nedeterminată a numitei Gavriloaie Floarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației lunare cuvenite numitei Gavriloaie Ana, persoană cu handicap grav

Vizualizare document

privind încetarea prin demisie a contractului individual de munca pe perioadă nedeterminată al domnului RUS IOAN – Șef Grupă intervenție în cadrul Serviciului Voluntar de Situații de Urgență

Vizualizare document